5 TIPŮ, JAK SPRÁVNĚ VYBRAT PODÍLOVÝ FOND A ETF
21. 11. 2019

5 TIPŮ, JAK SPRÁVNĚ VYBRAT PODÍLOVÝ FOND A ETF

Když už člověk najde ten svůj cíl a rozhodne se dlouhodobě investovat, přichází další dilema - jaký si vybrat z nabídky podílových fondů a ETF? Jsou jich tisíce, mám investovat na roky až desítky let, co když tady za chvíli nebude?

Přesně v tento moment přichází vhod mých 5 tipů, podle kterých si uděláte prvotní selekci. Nelze začít ničím jiným než poplatky (respektive celkovým součtem nákladů - ukazatel TER). Ty jsou totiž klíčové. Každé 1% ročně navíc vám totiž ve výsledku může ukrojit až několik let čerpání vaší renty.

Ideálním řešením v tomto směru jsou indexové/ETF fondy, kde se bavíme o desetinách % ročně. Ty hledejte u finančních poradců s honorovaným modelem odměňování (čili pouze s odměnou od vás nad rámec těchto fixních nákladů tohoto typu fondů) nebo u vybraných obchodníků s cennými papíry.

FONDY S PROVIZÍ JSOU POPLATKOVĚ DRAŽŠÍ

Kvalitní poradce v provizním obchodním modelu vám je schopen sestavit portfolio z aktivních fondů. Zde počítejte s nákladovostí něco málo pod 2% ročně. Nejčastěji se však setkáte s tzv. „fondy fondů“, které tyto aktivní fondy zabalí do ještě jedné vrstvy a celková nákladovost se pak blíží 3% ročně.

S tímto řešením se setkáte u finančních poradců zpravidla z velkých MLM společností, kteří dělají všechno (pojistky, úvěry, investice jen okrajově) a potřebují, aby za ně klientovo portfolio někdo hlídal, protože si na to netroufají. V takovém případě pak jsou v roli pouhého zprostředkovatele produktu za provizi v podobě vstupního poplatku. O investování přes životní pojištění raději pomlčme.

Další zásadní položkou k výběru je doba fungování fondu. Čím delší, tím lepší. Osobně doporučuji fondy s trváním 12 let a víc. Proč? Uvidíte u nich na reálných datech stress test v podobě velké finanční krize roku 2008. S tím velmi souvisí i doba správy stávajícím portfolio manažerem. Minimální změny v čase na této pozici značí zkušenosti a konzistentnost investiční strategie fondu.

Další podstatnou položkou je velikost fondu – kolik je v něm lidově řečeno peněz. Opět platí, čím větší, tím lepší. Ty největší fondy na světě jsou vlajkovými loděmi svých investičních společností a ty jim věnují ležitou péči. Naopak objemem prostředků malé fondy můžou být sloučeny s jinými nebo zcela zavřeny. Pro představu, i ty největší fondy českých bank jsou v celosvětovém měřítku jen kapkami v moři.

INVESTUJTE PO CELÉM SVĚTĚ

Posledním důležitým kritériem je regionální rozložení fondu. Pokud máte jen jeden, snažte se vybírat tak, aby byl co nejvíce globální a reflektoval tak celý svět a ty největší hybatele celosvětové ekonomiky. Nikdy nesázejte na jeden sektor nebo zeměpisnou oblast, to je ruleta, která spíš nevyjde než vyjde. Aktuální rozložení světového akciového trhu podle metriky MSCI najdete ZDE.

S výběrem fondů vám nejlépe pomůže investiční poradce placený přímo vámi. Neváhejte se tak na mě obrátit. Já a můj tým jsme vám k dispozici v sekci Kontakty.

Marek Odehnal
Autor: Marek Odehnal

Investiční poradenství je pro nás posláním. Prací, koníčkem i vášní. Navzdory teprve krátké samostatné profesionální dráze s výhradně investičním zaměřením (necelé 3 roky, předtím 5 let komplexní finanční poradenství v relativně velké poradenské firmě) majitel společnosti Marek Odehnal osobně investuje už přes 6 let. Do akcií, dluhopisů a nemovitostí.

Proto se systematicky vzděláváme i ve volném čase a tyto poznatky pak využíváme jak v klientských portfoliích, tak ve svých vlastním. Díky poctivé práci a nadprůměrným příjmům v minulých letech a moudrým investičním rozhodnutím se Markovi podařilo stále v poměrně mladém věku vybudovat majetek, který mu už dnes přináší nemalý pasivní příjem.

Zároveň s tím ale každý den cítí obrovskou zodpovědnost. Musí být extrémně pečlivý, mít jasný úsudek a rozhodovat se racionálně. A toto pak přináší s celým týmem i svým klientům - osobní příklad a vcítění se do jejich role (člověk se značným majetkem), zkušenosti, znalosti a morální kredit, které jim umožní v noci v klidu spát. Ví totiž, že o jejich peníze je dobře postaráno.

Náš honorář je plně transparentní a je hrazen přímo vámi. U větších částek pak převážně až odměnou ze zisku. Platíte si tak expertízu jako u advokáta nebo daňového poradce. Neprodáváme vám žádné produkty a nepobíráme žádné další odměny. Od nikoho. 

Pokud vám předcházející řádky zní jako to, co dlouho hledáte a zároveň disponujete kapitálem, na kterém se naše přidaná hodnota projeví, pojďme se sejít a pokud si sedneme i lidsky, rádi s vámi navážeme oboustranně přínosnou spolupráci