Business for Breakfast?

bforbBusiness for Breakfast je mezinárodní, tzv. frančízový koncept, který pochází z Anglie, v České republice funguje od roku 2011 a jeho myšlenka je prostá – budovat a rozvíjet networking. A co to networking je? Je to prověřený systém, který seznamuje lidi, kteří se mají poznat.

Ať už jde o zákazníky, dodavetele služeb a obchodní partnery, nebo nové kolegy. Každých 14 dnů se proto setkává daný podnikatelský klub, kde si členové spolu se svými hosty vzájemně doporučují zakázky, udělují doporučení a předávají kontakty na ty, které ostatní hledají. Díky pravidelnosti se tak budují pevní vztahy založené na přátelství, které splňují tři základní znaky dlouhodobého zdravého obchodního partnerství – poznání – porozumění – důvěra. Každý obor má ve svém klubu exkluzivitu a nemusí se tak být konkurence. V Česku aktuálně funguje 52 klubu, sdružující celkem kolem 500 podnikatelů. Takových, kteří chtějí pomoci ostatním.

Členem BforB jsem za obor financí od léta 2013 a troufnu si tvrdit, že polovina mých obchodních úspěchů i pevných přátelství vzešla právě z této komunity. Že nejde jen o nějaké kafíčkování, ale fungující a efektivní byznys model dokazují referenční ústřižky, které si co meeting vzájemně předáváme a které jsou dokladem realizované spolupráce. Jejich pravidelně aktualizovaný výběr najdete níže.

 


Facebook

Twitter